პოლიტ-ეკონომიკური სატირა 2

წინამდებარე ნაშრომი – “პოლიტ-ეკონომიკური სატირა-2″ ბოლო ათი წლის განმავლობაში ეკონომიკური პრობლემების პუბლიცისტურ ანალიზს წარმოადგენს. ნიშანდობლივია, რომ ნაშრომში გადმოცემულია ამ დროის განმავლობაში ჩვენი საზოგადოების წინაშე არსებული ეკონომიკური პრობლემების (რომელიც მუდამ წითელ ხაზად გასდევს ტრანსფორმაციის გზაზე მყოფ საზოგადოებას) არა მარტო მეცნიერული ხედვა, ანალიზი, არამედ მსუბუქი იუმორნარევი შარჟიც. აქ თქვენ შეგიძლიათ ოპოვოთ გარკვეული ეკონომიკური ისტორიის კონტურები, სხვადასხვა პრობლემატური ეკონომიკური საკითხების დიალექტიკა და იუმორი. ნაშრომის ორიგინალობის ფაქიზი შტრიხ-სვეტი არის ეკონომიკის და იუმორის შეჯვარების რთული ცდა და ის გადმოცე-მულია ცალკეული სტატიების სახით.

 

იხილეთ სახელმძღვანელოს სრული ვერსია: პოლიტ–ეკონომიკური სატირა 2

Comments

comments