საბაჟო საქმის ტექნოლოგიის საფუძვლები

სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოში საბაჟო სისტემის შექმნის, საბაჟო ოპერაციების ტექნოლოგიების ჩამოყალიბების გენეზისი  საერთაშორისო გამოცდილება და თანამედროვე მიმართულებები ამ სფეროში. დეტალურად არის აღწერილი საჯარო ოპერაციების ჩატარების ტექნოლოგიური ნიუანსები და ასევე განთავსებულია ის თეორიული მსჯელობები, რომელიც მიმდინარეობს ამ თემების ირგვლივ ქართულ მეცნიერებაში. სახელმძღვანელოში მოთავსებულია სხვადასხვა სპეციფიკაციები, საბაჟო დოკუმენტების მოდელები და ანალიტიკური ცხრილების მნიშვნელოვანი ოდენობა, რომელიც აუცილებელია საბაჟო საქმის სრულიად აღსაქმელად. წიგნი განკუთვნილია ამ საქმით დაინტერესებული მეცნიერებისათვის, სტუდენტებისა და ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციების გაფორმება-აღრიცხვისათვის, ასევე ანალიზით დაკავებული ყველა პიროვნებისათვის.

იხილეთ წიგნის სრული ვერსია: საბაჟო საქმის ტექნოლოგიის საფუძვლები

Comments

comments