კონფერენციები

მეტროლოგიის, სტანდარტიზაციის, სერთიფიცირებისა და საქონლის უვნებლობის პრობლემები საქართველოში

2006 წელს ჩატარებული კონფერენციის მიზანი იყო ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა, როგორიცაა სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და შესაბამისობის დადასტურების პრობლემები საქართველოში და მსოფლიო გამოცდილება. პროდუქტის უსაფრთხოებისა და ხარისხის შესახებ კანონის ანატომია და კონტროლის ახალი ორგანოს შექმნის პრობლემები. სერთიფიცირება მეღვინეობაში და მისი პრობლემები. სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ კანონის აუცილებლობა და შესრულების მექანიზმი. ხარისხის ინფრასტრუქტურა არსებული სიტუაცია და მოთხოვნები განვითარებისათვის. სერთიფიცირების ეროვნული სააგენტოს ჩამოყალიბების პრობლემები. მეტროლოგიაში არსებული პრობლემები. შტრიხკოდების არსი და პრობლემები საქართველოში. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პროექტი. სერთიფიცირების სისტემის თავისებურებანი გარდამავალ ეტაპზე. სტანდარტიზაციის და ლაბორატორიული კონტროლის თავისებურებანი ფარმაცევტულ წარმოებაში. საკანონმდებლო ხარვეზები სერთიფიცირების სფეროში. სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის კანონის მუშაობა საქართველოში. სტანდარტიზაციის ჩამოყალიბება და მისი პრობლემები საქართველოში.

ვრცლად: მეტროლოგია-სტანდარტიზაციის პრობლემები საქართველოში