გამოცდის თარიღი

გაცნობებთ, რომ თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრატურის მეორე კურსის საგნის „ფასიანი ქაღალდები და საერთაშორისო ფინანსური ბაზრები“ საბოლოო გამოცდა ჩატარდება:
26 იანვარს,
თსუ-ს მაღლივ კორპუსში
209-ე აუდიტორია
18:00 საათი

Comments

comments