2015-2016 სასწავლო წლის ლექცია-სემინარების ცხრილი

2015-2016 სასწავლო წლის ლექცია-სემინარების ცხრილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
MBA, III სემესტრი

სამშაბათი
18:00 ჯგ. № 2 – 209 აუდიტორია
19:00 ჯგ. № 2 – 209 აუდიტორია
20:00 ჯგ. № 2 – 209 აუდიტორია
21:00 ჯგ. № 2 – 209 აუდიტორია

ოთხშაბათი
18:00 ჯგ. № 2 – 515 აუდიტორია
19:00 ჯგ. № 2 – 515 აუდიტორია

Comments

comments