2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ლექცია-სემინარების ცხრილი

2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ლექცია-სემინარების ცხრილი

საგანი: საჯარო ფინანსები (სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი)
საგანი: საერთაშორისო სავალუტო და საკრედიტო ურთიერთობები (სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა)

იხილეთ ცხრილი

Comments

comments