ცხრილი, MBA, 2014-15 წელი

ცხრილი, MBA, 2014-15 წელი
შემოდგომის სემესტრი
საგანი: ფასიანი ქაღალდები და საერთაშორისო ფინანსური ბაზრები

იხილეთ ცხრილი: ცხრილი, MBA, 2014-15

Comments

comments